CLB

Basisschool Spelenderwijs

   'Waar elk kind schittert!'

 

SAMENWERKING CLB 


We bieden gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school bij ons terecht. Let wel: dat kan enkel bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.

 

De contactpersoon voor onze school is Sara Petit.

Haar e-mailadres is sara.petit@vclblimburg.be.

 

Waarvoor kan je bij ons terecht?

als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;

als je kind moeite heeft met leren;

voor studie- en beroepskeuzehulp;

als er vragen zijn over de gezondheid van je kind, lichaam...

met vragen over inentingen;

met vragen over vriendschap, verliefdheid en seksualiteit.

 

Een deel van wat we doen is verplicht

Je kind moet naar het CLB...

op medisch onderzoek;

als je kind te vaak afwezig is op school (leerplicht);

voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;

om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;

bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

 

Op onderzoek: het medisch consult

1ste kleuterklas  3-4 jaar

2de kleuterklas 4-5 jaar

1ste lagere school 6-7 jaar

4de lagere school 9-10 jaar

6de lagere school 11-12 jaar

1ste secundair 12-13 jaar

3de secundair 14-15jaar

 

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs in de 1ste en 2de kleuterklas en verder om de twee jaar. Ook bij leerlingen die het eerste jaar beginnen in het deeltijds onderwijs of een erkende vorming aanvatten, voert de CLB-arts een medisch onderzoek uit.

Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kunt ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip.

Je kunt de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.

 

Inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen.

Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven.

Met vragen over vaccinaties of medische problemen die een weerslag hebben op het schoolfunctioneren kan je telefonisch bij het CLB terecht op het nummer 089/46 97 30 (Bree).

 

Welke inentingen kan je kind krijgen?

1ste lj. 6 / 7 jaar - Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest

5de lj. 10 / 11 jaar - Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)

1ste secundair 12 / 13 jaar - Hepatitis B (Geelzucht) 2x indien nog niet eerder gebeurd

                                                           Voor meisjes: Baarmoederhalskanker 2x

3de secundair 14 / 15 jaar - Difterie, Tetanus, Kinkhoest

 

Betreffende besmettelijke aandoeningen

Als je kind een besmettelijke ziekte heeft die vermeld staat in de schoolbrochure moet dit gemeld worden aan de directie van school of schoolarts van het CLB. De CLB arts zal de nodige maatregelen nemen om verdere besmetting te voorkomen.

 

CLB-dossier

Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:

In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.

We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.

We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

 

Het dossier inkijken?

Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de toestemming van de leerling. Is je kind jonger dan 12 jaar, dan mag je als ouder of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.

Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.

Je kunt vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.


Naar een andere school

Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kunt je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan.

Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.


En later?

We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij op de hoofdzetel van jouw CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult.

SCHOOLUREN SPELENDERWIJS

 

Ma - di - do - vr 

08.45 - 12.00 en 13.15 - 15.35

Woe

08.45 - 12.00

 

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

 

Ma - di - do - vr

07.00 - 08.30 en 15.35 - 18.00             

Woe

07.00 - 08.30 en vanaf 12.00

                   Copyright © 2018. All Rights Reserved. (Designed by Winnie Bloemen)

                     info@spelenderwijs-neerglabbeek.be - 089 85 69 22