CLB

SAMENWERKING CLB 


We bieden gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school bij ons terecht. Let wel: dat kan enkel bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.

 

De contactpersoon voor onze school is Sara Petit - sara.petit@vclblimburg.be of 089 46 97 30.

Meer info is terug te vinden op de www.vclblimburg.be/bree of in ons schoolreglement.

 


Basisschool Spelenderwijs

   'Waar elk kind schittert!'

 

SCHOOLUREN SPELENDERWIJS

 

Ma - di - do - vr 

08.45 - 12.00 en 13.00 - 15.20

Woe

08.45 - 12.00

 

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

 

Ma - di - do - vr

07.00 - 08.30 en 15.20 - 18.00             

Woe

07.00 - 08.30 en vanaf 12.00

                   Copyright © 2018. All Rights Reserved. (Designed by Winnie Bloemen)

                     info@spelenderwijs-neerglabbeek.be - 089 85 69 22