Inschrijven

Basisschool Spelenderwijs

   'Waar elk kind schittert!'

 

INSCHRIJVEN

 

Kinderen vanaf 2 jaar en 6 maanden mogen naar school gaan. Ze zijn echter nog niet schoolplichtig (dit is vanaf september van het jaar waarin uw kind 5 jaar wordt). Je kan je kind inschrijven vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden. Vervolgens mag je kind naar school komen vanaf de instapdatum na de inschrijvingsdatum.

Ben je geen instapper meer maar wel op zoek naar een andere school dan kan je uiteraard ook inschrijven bij ons.

De inschrijvingen kunnen ter plaatse gebeuren of digitaal (zie hierboven). 


INSTAPDATA

 

Instappen kan op de eerste schooldag na de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, de krokusvakantie of de paasvakantie. Maar ook op de bijkomende instapdata: 1 februari en de 1ste schooldag na Hemelvaartsdag.

 

EEN BEZOEKJE BRENGEN

 

Iedereen mag vrijblijvend een afspraak maken voor een bezoekje aan onze school. Wij geven dan een persoonlijke rondleiding en lichten onze visie en werking ter plaatse toe. Alle mogelijke vragen kunnen dan ook beantwoord worden.

 

Wanneer je naar de afspraak komt, neem je best een officieel document mee te nemen dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (trouwboekje, SIS-kaart / geboortebewijs / identiteitskaart...).

Je kind wordt opgenomen in het stamboekregister en de ouders dienen een verklaring van enige inschrijving in te vullen en te ondertekenen. (Er dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.)

 

De inschrijving van leerlingen die het vorig schooljaar of het schooljaar daarvoor definitief werden uitgesloten, wordt geweigerd.

 

Het schoolbestuur kan een leerling ook doorverwijzen, die blijkens een inschrijvingsverslag georiënteerd werd naar een type van het buitengewoon onderwijs. Dit omdat de draagkracht van de school onvoldoende is om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de leerling betreffende onderwijs, therapie en verzorging (uitzondering type 8). Het schoolbestuur beslis in overleg met de ouders en houdt rekening met:​ de beschikbare ondersteunende maatregelen, een overleg binnen de participatieraad

en een advies van het CLB.

SCHOOLUREN SPELENDERWIJS

 

Ma - di - do - vr 

08.45 - 12.00 en 13.15 - 15.35

Woe

08.45 - 12.00

 

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

 

Ma - di - do - vr

07.00 - 08.30 en 15.35 - 18.00             

Woe

07.00 - 08.30 en vanaf 12.00

                   Copyright © 2018. All Rights Reserved. (Designed by Winnie Bloemen)

                     info@spelenderwijs-neerglabbeek.be - 089 85 69 22