Oudervereniging 

De oudercomité van SPELENDERWIJS... samen sterk voor onze kinderen.

a picture

 

Wat is onze functie en doelstelling?

Het oudercomité wil een brug slaan tussen de ouders en het schoolteam. Dat wil zeggen dat wij vertrekken vanuit een goede samenwerking tussen de ouders en de school met regelmatig overleg tussen de twee teams en hulp bij hun wederzijdse activiteiten.

De school kan financiële steun vragen. Er wordt overlegd of dit binnen het budget en de doelstellingen past. We organiseren hiervoor tal van activiteiten waarvan de opbrengst volledig wordt besteed aan investeringen op school, zodat elk kind er wel bij vaart.

De ouders kunnen steeds een beroep doen op ons indien zij niet weten waar ze met een bepaalde vraag of een bepaald probleem terecht kunnen. Wij kunnen deze vraag dan voorleggen aan de desbetreffende leerkracht of instantie. Dit kan, indien gewenst, anoniem gebeuren. Er hangt een brievenbus bij de schoolpoort.

Via regelmatige vergaderingen worden een aantal zaken besproken. Alles is bespreekbaar wat met de werking van de school te maken heeft. We brengen ouder en school dichter bij elkaar en verbeteren op deze manier de werking van onze school.

 

Waarom?

Waarom slaan wij, ouders, de handen in elkaar?

 • het vereffenen van het tekort betreffende de toelage van het schoolzwemmen
 • bijdrage aan het Sinterklaasfeest
 • organiseren van de receptie van de Eerste Communie
 • organiseren van de receptie van de schoolverlaters
 • voorzien van een aandenken voor de leerlingen van het zesde leerjaar
 • organiseren van het grootouderfeest
 • verzorgen van de prijsjes van de kinderronde van de kienavond
 • sponsoring en het zoeken naar sponsors
 • bus voor de schoolreis
 • handendrogers op de toiletten
 • speeltuig en zitbanken op de speelplaats
 • ...

 

Helpende  handen gezocht!

En u?

Ons oudercomité bestaat enkel uit ouders van kinderen op onze school. Elk jaar zijn er een aantal ouders die niet meer deelnemen omdat hun kinderen niet meer op onze school zitten. Toch is het nodig om dit op te vullen en snakken we naar 'vers bloed'.

De betrokkenheid neemt toe met het aantal jaren dat je kind school loopt, maar het is ook belangrijk voor de 'nieuwe' ouders dat ze snel kennis maken met ons oudercomité. Jullie zijn als ouders welkom bij onze oudervereniging om mee te werken aan talloze realisaties waar ook uw kind baat bij heeft!