Info < CLB
CLB   (Centrum voor Leerlingbegeleiding)

Wie zijn wij?

We bieden gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school bij ons terecht. Let wel: dat kan enkel bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.

 

Het schoolteam verbonden aan deze school bestaat uit:

Lisbeth Van de Broek: schoolarts

lisbeth.vandebroek@vclblimburg.be

Liesbeth Caymax: sociaal verpleegkundige

                   liesbeth.caymax@vclblimburg.be

Marika Flipkens: maatschappelijk werker

                   marika.flipkens@vclblimburg.be

Lucia Evers: psycho-pedagogisch werker

                   lucia.evers@vclblimburg.be      

 

Lucia Evers is de contactpersoon voor onze school en zij coördineert de CLB-teamwerkzaamheden. Regelmatig zijn de CLB-medewerkers in de school bereikbaar.

 

 

Waarvoor kan je bij ons terecht?

 • als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;
 • als je kind moeite heeft met leren;
 • voor studie- en beroepskeuzehulp;
 • als er vragen zijn over de gezondheid van je kind, lichaam...
 • met vragen over inentingen;
 • met vragen over vriendschap, verliefdheid en seksualiteit.

 

Een deel van wat we doen is verplicht

Je kind moet naar het CLB...

 • op medisch onderzoek;
 • als je kind te vaak afwezig is op school (leerplicht);
 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
 • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;
 • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

 

Op onderzoek: het medisch consult

 • 1ste kleuterklas                 3-4 jaar                       
 • 2de kleuterklas                 4-5 jaar
 • 1ste lagere school           6-7 jaar    
 • 3de lagere school           8-9 jaar
 • 5de lagere school           10-11 jaar
 • 1ste secundair                           12-13 jaar
 • 3de secundair                          14-15jaar

 

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs in de 1ste en 2de kleuterklas en verder om de twee jaar. Ook bij leerlingen die het eerste jaar beginnen in het deeltijds onderwijs of een erkende vorming aanvatten, voert de CLB-arts een medisch onderzoek uit.

Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kunt ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip.

Je kunt de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.

 

Inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen.

Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven.

Met vragen over vaccinaties of medische problemen die een weerslag hebben op het schoolfunctioneren kan je telefonisch bij het CLB terecht op het nummer 089/46 97 30 (Bree).

 

Welke inentingen kan je kind krijgen?

 • 1ste lagere school

6 / 7 jaar

Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest

 • 5de lagere school

10 / 11 jaar

Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)

 • 1ste secundair

12 / 13 jaar

Hepatitis B (Geelzucht) 2x indien nog niet eerder gebeurd

Voor meisjes: Baarmoederhalskanker 2x

 • 3de secundair

14 / 15 jaar

Difterie, Tetanus, Kinkhoest

 

Betreffende besmettelijke aandoeningen

Als je kind een besmettelijke ziekte heeft die vermeld staat in de schoolbrochure moet dit gemeld worden aan de directie van school of schoolarts van het CLB. De CLB arts zal de nodige maatregelen nemen om verdere besmetting te voorkomen.

 

CLB-dossier

Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:

 • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
 • We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
 • We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

 

Het dossier inkijken?

Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de toestemming van de leerling. Is je kind jonger dan 12 jaar, dan mag je als ouder of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.

Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.

Je kunt vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Naar een andere school

Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kunt je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan.

Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.

 

En later?

We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij op de hoofdzetel van jouw CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult.

 

Openingsuren:

Het centrum is open:

 • Elke werkdag van 8u30 tot12u00 en van 13u00 tot 17u00
 • Maandagnamiddag gesloten.
 • Buiten de openingsuren: op afspraak. Tel.: 089 46 97 30.
 • Maandag 21 december 2015 en woensdag 30 december 2015.

 

Sluitingsperiodes:

 • kerstvakantie: 25 december 2017 t.e.m. 7 januari 2018.
 • paasvakantie: 01 april 2017 t.e.m. 15 april 2018.
 • Onze Lieve Heer Hemelvaart : 10 mei 2018.
 • Pinkstermaandag: 21 mei 2018.
 • Feestdag van de Vlaamse gemeenschap: 21 juli 2018.
 • zomervakantie: 16 juli 2018 t.e.m. 15 augustus 2018.

Je kunt gewoon binnenlopen op het centrum, maar het is toch beter vooraf een afspraak te maken op het telefoonnummer : 089/46 97 30 (Bree).

BEGELEIDING EN INSPECTIE

De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt de school in haar ontwikkeling als een ‘lerende organisatie’ en in het werken aan haar onderwijskwaliteit. De gemeenschapsinspectie controleert via een schooldoorlichting de onderwijskwaliteit, de veiligheid binnen de school, de accommodatie, enz. Deze inspectie rapporteert aan de hand van een verslag aan het schoolbestuur en aan de overheid. De verslagen van de inspectie zijn ten alle tijden in te lezen op volgende website: www.onderwijsinspectie.be.